Studentmedlemskap GFRK: 475 kr/år

Medlemskapet faktureras automatiskt av GFRK i samband med första anmälan till ridlektion. Skulle det visa sig att du inte är nöjd med ridningen på GFRK efter en provad gång i GARS-gruppen går detta att lösa så att fullt medlemskap inte behöver betalas.

Som GARS-medlem på GFRK får man tillgång till alla möjligheter – som ”vanliga” GFRK-medlemmar. Med undantaget att GARS:are inte får köpa lektioner som säljs från ordinarie verksamhet utan skriftligt intyg från GARS-instruktör. GARS medlemmar får delta på kursutbudet, ex. temaridningen på fredag, julridning/uthyrning, pay and jump/ride/klubbtävlingar och så vidare. Deltagande på pay and jump/ride/klubbtävling kräver samtal med instruktör innan anmälan för godkännande samt genomförd kurs eller grönt kort.