Här nedan ser ni vår aktuella aktivitetsplanering!

Vi kämpar ständigt för att planera roliga aktiviteter för och ihop med våra medlemmar. Har du några förslag? Kontakta oss på info@gars.nu

Aktiviteter läsåret 2019/2020
Augusti
2-4 - Ridkurs på Stall Adam
28 - GARS står på Tivolit under mottagningen på Chalmers Johanneberg
September
6 - Ridlektion GFRK, dressyr
13 - Ridlektion GFRK, dressyr
18 - Uppstartsmöte för projektgruppen SM
20 - Ridlektion GFRK, markarbete med hoppning
27 - Ridlektion GFRK, Teori
Oktober
4 - Ridlektion GFRK, markarbete med hoppning
8 - SM-möte, Johanneberg bibliotek (grupprum Byron)
9 - Bowlingkväll för medlemmar med styrelsen
11 - Ridlektion GFRK, dressyr
18 - Ridlektion GFRK, dressyr
25 - Ridlektion GFRK, Teori
November
1 - Ridlektion GFRK, markarbete
8 - Ridlektion GFRK, dressyr
15 - Ridlektion GFRK, dressyr
22 - Ridlektion GFRK, markarbete med hoppning
December
6 - Ridlektion GFRK, markarbete med hoppning
13 - Ridlektion GFRK, dressyr
20 - Ridlektion GFRK, markarbete
Januari
Februari
Mars
April
Maj
8-10 - Student-SM i Göteborg
Juni