Historia

GARS växte fram efter en artikel i Häst och Ryttare gällande de studentryttarföreningar som bedrivs i Sverige. I denna artikel framkom det att det fanns en studentryttarförening i Göteborg, men vid närmare undersökning visade det sig att den var lagd på is/nerlagd. Den tidigare studentryttarföreningen hette ARG – Akademikerryttarna i Göteborg och inledningsvis gjordes försök att återuppliva föreningen, men dessvärre tog det stopp där och arbetet med det som idag är GARS – Göteborgs Akademiska Ryttarsällskap tog fart.

argpilgars

Vi körde GA(R)S:en i botten och formade något nytt!


Om ARG

Det var under femtiotalet som ridsugna studenter från Göteborgs universitet tog det första initiativet till en studentryttarförning och 1957 bildades ARG – Akademikerryttarna i Göteborg. För att locka till sig likasinnade satte de upp anslag på Kåren och vid studentbostäder och i samråd med Göteborg Fältrittklubb startades en lektion i sluten form för studenter. Dessvärre gick det sämre för föreningen under sextiotalet och de hade svårt att fylla ridlektionerna. Det innebar att föreningen för första gången lades på is och det dröjde nästan tio år innan idén om en akademikergrupp för ridande studenter återuppväcktes. I slutet på sextiotalet samlades återigen ridbitna studenter och denna gång organiserades föreningen mer med fokus på en ”festorganisation”. De antog namnet HÄPS, vilket stod för Hästar, Ärtor och Punsch Sällskapet. Sällskapet red en gång i veckan och festade en gång i månaden. Ganska snart efter uppstarten återtogs namnet ARG.

I början av sjuttiotalet hade ARG över hundra medlemmar, där medlemmarna utgjordes av såväl ryttare som festdeltagare. ARG fyllde fyra lektioner i veckan och förutom ridlektioner genomfördes SAM – Svenska Akademiker Mästerskap med liknande föreningar i Stockholm, Lund, Uppsala och Linköping. Utöver det hölls det varje år en internationell tävling för studenter vid Strömsholm. ARG ordnade också kurser, studiecirklar och studiebesök. ARG:s verksamhet har sedan den blomstrande tiden på sjuttio- och åttiotalet lagts på is flera gånger. År 2012 var senaste gången och under 2015 återupplivades återigen tanken på en studentryttarförening i Göteborg, vilket var startskottet för GARS.

Referens:
Mårtensson, S. (1994). Göteborgs Fältrittklubbs Jubileumsbok – Göteborgs Fältridklubb 100 år (s. 127). Göteborg: Vasastadens bokbinderi.


ARG:s historia vittnar om att det finns flera gamla ARG:are som varit med förr. Om just du är en av dem är du mer än välkommen att höra av dig till oss (info@gars.nu) för att dela med dig av gamla bilder, berättelser osv. För visst är det roligt med historia!


mörkblå

Ooohh, My GARS – det finns en ny studentryttarförening i Göteborg!

Om GARS

Med stöd ifrån SAR – Svenska Akademiska Ryttarförbundet har GARS bildats av studenter i Göteborg som brinner för hästar. Vi har arbetat fram stadgar, medlemsformulär, samarbetsavtal, klubbkläder, vi har tagit hjälp av en grafiker och skapat en logga, vår hemsida har vuxit fram osv. Så även om arbetet har startat om från grunden med nytt material har vår förening precis som tidigare ett samarbete med Göteborg Fältrittklubb. Där bedrivs återigen ridlektioner i studentgrupp och likt HÄPSHästar, Ärtor och Punsch Sällskapet innebär ett medlemskap i GARS både häst och fest! Det arrangeras sittningar och pubrundor och för att förena häst och fest finns två typer av medlemskap (GARS-medlem och Stödmedlem – läs mer under medlemskap).

Vi hoppas att GARS har en ljusframtid i Göteborg och att föreningen kan galoppera vidare år efter år, för vi vill inte brodda GARS inför att läggas på is – så är du en hästintresserad student inom Västra Götalandsregionen är du mer än välkommen att bli en GARS:are med oss.