De akademiska ryttarföreningarna i Sverige turas enligt tradition om att arrangera Student-SM i hoppning och dressyr.

Studenter från hela Sverige tävlar mot varandra på hästar som tillhandahålls av arrangören. Tävlingen genomförs enligt ett ”knock-out”-system där två eller tre ryttare turas om att rida en häst, de bästa ryttarna på respektive häst går vidare till nästa omgång där svårighetsgraden höjs ytterligare och ryttarna som gått vidare lottas till nya hästar. Om det inte vore utmanande nog att tävla en häst man aldrig suttit på så är framridningstiden endast några minuter, samt max två språng på hinder i hoppningen. Nivån i hoppning, som är stilbedömd, är på 80-100 cm och är i dressyr på LB- till Msv C-nivå.

Sveriges Akademiska Idrottsförbund (SAIF) utfärdar tävlingsbestämmelserna i första hand (1) och Svenska Akademiska Ryttarförbundet (SAR) i andra hand (2).

Den 8-10 maj 2020 arrangerar GARS Student-SM för första gången och hösten 2019 sker uppstarten av projektgruppen som ska driva projektet med stöttning av styrelsen. Vill du vara med och hjälpa till eller har du några frågor? Kontakta studentsm2020@gars.nu.