Upp till 26 år: 300 kr/år

Från 27 år: 375 kr/år (Försäkringsavgiften är högre för personer från 27 år och äldre därav tillägget)

Prova-på-medlemskap: 50 kr/gång upp till 6 gånger, betalas i samband med ridlektion

Om medlemskap tecknas direkt genom GFRK

Betala till GFRKs bankgiro: 439-2106

På inbetalning ange GARS, namn och personnummer (inkl. 4 sista)

Maila sedan dina kontaktuppgifter till ridlektion@gars.nu

Prova på medlemskap

Nytt sedan höstterminen 2016 är att man kan använda sitt prova-på-medlemskap à 50 kr upp till 6 gånger och på så sätt betala sitt fullvärdiga studentmedlemskap (gäller upp till 300kr. Är du 27 år eller äldre betalas resterande 75kr som en klumpsumma). Väljer du att betala resterande summa innan den sjätte ridlektionen måste detta meddelas till Madeleine via ridlektion@gars.nu. Prova-på-medlemskapet à 50 kr per gång upp till 6 gånger betalas i samband med varje ridlektion.

Som GARS-medlem på GFRK får man tillgång till alla möjligheter – som ”vanliga” GFRK-medlemmar. Med undantaget att GARS:are inte får köpa lektioner som säljs från ordinarie verksamhet utan skriftligt intyg från GARS-instruktör. GARS medlemmar får delta på kursutbudet, ex. temaridningen på fredag, julridning/uthyrning, pay and jump/ride/klubbtävlingar och så vidare. Deltagande på pay and jump/ride/klubbtävling kräver samtal med instruktör innan anmälan för godkännande samt genomförd kurs (mer info hittar du här) eller grönt kort.


Kontakta ridlektion@gars.nu